EHBO Vereniging Damiaan Berlicum

Reanimatiecursus
(met bediening AED)

Tijdens de reanimatiecursus leert u hoe u een AED gebruikt en moet reanimeren. De cursus bestaat uit een les van ca. 4 uur.

  • Meerdere keren per jaar geven we deze cursus.
  • De datum waarop u met de cursus wilt starten bepaald u samen met onze instructeur.
  • De kosten bedragen incl. lesboekje, oefenmateriaal, examen en consumpties €37,50 p.p.
  • De cursus kan worden gegeven in De Moerkoal te Middelrode of op een locatie naar keuze.

Geldig houden van uw diploma.

Het certificaat Reanimatie/ AED is tot twee jaar na afgiftedatum geldig.
Om uw diploma geldig te laten blijven dient u elk jaar de herhalingscursus te volgen. Ook de herhalingscursus kunt u bij ons volgen.

Wanneer u interesse heeft voor de nieuwe beginnerscursus, meldt u zich dan aan als cursist door het digitale formulier in te vullen.
Er is een minimale groepsgrootte van 8 personen vereist!

Aanmelden