Voorwaarden voor aanvragen van hulpverlening

Aanvraag:

Uw evenement vindt plaats in Berlicum of Middelrode. Wij verzoeken u tijdig, doch uiterlijk 4 weken voor aanvang van het evenement uw aanvraag in te dienen.

Locatie van de EHBO Post:

Een rustige, makkelijk te bereiken plaats waar een slachtoffer kan liggen: bijvoorbeeld kleedruimte, vergaderzaal of bij buitenactiviteiten een tent of overkapping. Een tafel met stoelen op een rustige plek waar de hulpverlener de spullen kan neerzetten en slachtoffers met kleine verwondingen kan behandelen. Deze plaats moet vanaf het evenement goed zichtbaar zijn voor deelnemers en publiek. Wij verzoeken u om onze vrijwilligers te voorzien van een kopje koffie/thee, frisdrank, of bij langere diensten lunch en/of avondeten.

Betaling: 

De kosten voor dit kalenderjaar bedragen € 20,00 per post, per uur inclusief klein verbruik van verbandmiddelen en materialen. Na afloop van het evenement controleren wij de inzet van onze vrijwilligers en sturen wij een rekening naar het opgegeven factuuradres. Het bedrag dient te worden betaald binnen de op de rekening genoemde betaaltermijn. 

 Annulering:

 Als er binnen 2 dagen voor de dag van het evenement wordt geannuleerd, wordt er eenmalig € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij geen annulering op de dag van het evenement wordt het volledig aantal aangevraagde uren in rekening gebracht. Uitgezonderd zijn extreme weersomstandigheden.

Algemeen 

“Op gevaar letten” (voor uzelf en de omstanders)… Dit is een van de 5 punten van de EHBO. Mochten er tijdens een evenement niet voldoende maatregelen getroffen zijn door de organisatie om gevaar uit te sluiten, dan zullen wij dit kenbaar maken. Als gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de veiligheid is niet of onvoldoende gegarandeerd, dan kunnen wij afzien van medewerking. Hiervoor vragen wij uw begrip. Het bestuur van EHBO Vereniging Damiaan beslist in voorkomende gevallen met betrekking tot de inzet van posten. 

Versie: 2, per 01-05-2022