Historie van de vereniging

Ontstaan

In 1936 nam Kapelaan Wouters, samen met vier heren, het initiatief tot het oprichten van een EHBO Vereniging in Berlicum. Hij was kapelaan van de parochie Berlicum. Onder leiding van huisarts dokter Hoffman werd de eerste cursus (voor mannen) gestart. En al direct in de zomer van 1937 werd een beroep gedaan op de vereniging om te assisteren bij een rijtoer met paard en kar voor de bejaarden van het Comité ‘Berlicums Belang’.

Op 3 februari 1938 werd de vereniging een onderafdeling van het Wit Gele Kruis. Toen mochten ook dames een opleiding gaan volgen. De vereniging beleefde een vliegende start. Op 24 juli 1938 nam een ploeg van onze vereniging deel aan een nationale wedstrijd in Utrecht. Daar werd de EHBO Vereniging Damiaan Berlicum Nederlands Kampioen!

Oorlogsjaren

De oorlogsjaren waren een moeilijke tijd, temeer omdat medeoprichter en voorzitter Witters in 1944, terwijl hij als EHBO’er werkzaam was, door een ontploffende landmijn om het leven kwam. Er was geen oefenmateriaal meer. De verwarming en verlichting in het oefenlokaal functioneerden slecht.

Bloeiperiode

Na de oorlog kwamen de activiteiten weer langzaam op gang. In 1957 werd dokter Haasede medisch adviseur en werden nieuwe en betere technieken ontwikkeld, waaronder de ‘mond op mond beademing’. Daartoe werd in 1964 een beademingspop aangeschaft.
Daarna begon een bloeiperiode voor de vereniging. In 1967 werd Ber Pennings voorzitter en hij zou deze functie 30 jaar vervullen. Zijn persoonlijkheid, betrokkenheiden tomeloze energie heeft de vereniging veel goeds gebracht.

In 1987 vond de vereniging een vast oefenlokaal in Café De Meierijse Kar, Kerkwijk, van Willie Smits en zijn vrouw, waar zowat alles mogelijk was.

Het Oranje Kruis

In 1989 veranderde de structuur van de opleidingen ingrijpend. Tot die tijd werden de lessen gegeven door de voorzitter en een aantal ervaren leden. Maar nu vereiste Het Oranje Kruis dat daarvoor een opgeleide kaderinstructeur moest worden aangesteld. Dat werd Willie van der Steen, die deze taak 25 jaar voor zijn rekening heeft genomen. Ook werd in dat jaar de taak van medisch adviseur overgenomen door dokter Jos Poppelaars, die dat meer dan twintig jaar heeft gedaan. 
Na Ber Pennings werd de voorzittershamer overgenomen door Rien Beaard, gedurende bijna twintig jaar. Onder zijn leiding werd de vereniging een stabiele factor in de Berlicumse maatschappij.

75-jarig bestaan

In mei 2012 hebben wij met alle leden ons 75-jarig bestaan gevierd. Foto’s van dit jubileum staan op deze site.